Nasi przyjaciele

(Ps 34, 7)

Wspólnota Kairos zaprasza na


MSZĘ ŚWIĘTĄ I MODLITWĘ O UZDROWIENIE


w każdy trzeci czwartek miesiąca
o godz. 18.00

Gdzie:Kościół p.w. Niepokalanego Serca Maryi ul.ks. St. Suchowolca 27, Dojlidy, Białystok"Oto biedak zawołał, a Pan go usłyszał, i wybawił ze wszystkich ucisków"

(Ps 34, 7)

Wspólnota Kairos zaprasza na spotkanie

POGOTOWIA DUCHOWEGO

w każdy pierwszy czwartek miesiąca
w godz. 19.00-21.00.
Będzie możliwość skorzystania z modlitwy wstawienniczej, rozmowy duchowej lub sakramentu pokuty.
Gdzie: Dom Parafialny ul.ks. St. Suchowolca 27, Dojlidy, Białystok

Informacje szegółowe
Opis

Regulamin Wokalnych Warsztatów Uwielbienia Bogu Dźwięki 2024

 1. Organizatorem Wokalnych Warsztatów Uwielbienia Bogu Dźwięki jest Caritas Archidiecezji Białostockiej.
 2. Wokalne Warsztaty Uwielbienia Bogu Dźwięki (dalej Warsztaty) odbędą się w Kinie TON przy ul. Rynek Kościuszki w Białymstoku. Mają charakter formacyjno – modlitewny. Organizowane są w celu przygotowania uczestników do wspólnego uwielbiania Boga śpiewem podczas Koncertu Uwielbienia BOGU DŹWIĘKI 2024 w dniu 09 czerwca 2024 roku o godz. 20.30. przed białostocką Katedrą.
 3. Warsztaty rozpoczynają się 6 czerwca (czwartek) o godz. 15.00 potrwają przez 3 kolejne dni.
 4. Uczestnicy zobowiązują się do uczestniczenia w całości programu warsztatów. Przypadki losowe ewentualnej nieobecności rozpatrywane są indywidualnie.
 5. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie darowizny w wysokości 100 zł na pokrycie kosztów organizacyjnych.
 6. W warsztatach mogą wziąć udział osoby które:
  • mają ukończone 15 lat
  • zgłoszą chęć uczestnictwa w Warsztatach do 4 czerwca 2024 roku poprzez prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy na stronie www.rekolekcje.bialystok.pl – zostanie to potwierdzone mailem zwrotnym z informacją o numerze rejestrowym oraz o dalszym postępowaniu.
  • wpłacą darowiznę w wysokości 100 zł i prześlą potwierdzenie wpłaty mailem na adres: BoguDzwieki(malpa)archibial.pl w ciągu 7 dni  od rejestracji (jednak nie później niż 4 czerwca) z dopiskiem „Darowizna, nr rejestrowy, Imię i Nazwisko” na konto Organizatora:
   Bank PEKAO S.A. nr rachunku: 66 1240 5211 1111 0000 4931 3527.
  • akceptują postanowienia niniejszego regulaminu;
  • po dokonaniu opłaty otrzymają od organizatora maila potwierdzającego zaakceptowanie zgłoszenia.
 7. Przy zgłoszeniach preferowane są osoby, które mają jakiekolwiek doświadczenie w posłudze muzycznej w przeszłości, bądź są obecnie czynnie zaangażowane w taką działalność; w całości biorą udział w warsztatach (ilość przewidzianych miejsc ograniczona!).
 8. Wpłacona darowizna nie podlega zwrotowi.
 9. Na koncert w niedzielę uczestnicy ubierają się w całości na biało.
 10. Organizator może wystawić zaświadczenie o uczestnictwie w Warsztatach i koncercie BOGU DŹWIĘKI (np. w celu usprawiedliwienia nieobecności w szkole).
 11. W celach organizacyjnych uczestnicy podają dane, wyrażając jednocześnie zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych. Osoby niepełnoletnie przedstawiają zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Warsztatach.