Nasi przyjaciele
O wskaźnikach wolnych miejsc
Wskaźniki w postaci kolorowych pasków pozwalają na wizualną prezentację stanu wolnych i zajętych miejsc.
Wolne miejsca 100%Wskaźnik zielony pokazuje ile miejsc jest procentowo wolnych.
Rejestracje nie potwiedzone 100%Wskaźnik żółty pokazuje ile miejsc jest procentowo zajętych,
ale jeszcze nie opłaconych,
a w przypadku rejestracji gdzie wymagana jest akceptacja organizatora także rejestracje nie zaakceptowane.
Rejestracje potwiedzone 100%Wskaźnik czerwony pokazuje ile miejsc jest procentowo ostatecznie zajętych,
a w przypadku gdy wymagana jest akceptacja rejestracji przez organizatora także rejestracje zaakceptowane.

Przykład Rejestracje potwiedzone 20%Rejestracje nie potwiedzone 64%Wolne miejsca 16%
Mamy odpowiednio:
w kolorze czerwonym mamy 20 procentową ilość miejsc zajętych ,
w kolorze żółtym mamy 64 procentową ilość miejsc nie opłaconych lub nie zaakceptowanych,
w kolorze zielonym mamy 16 procentową ilość wolnych miejsc