Nasi przyjaciele

Rekolekcje Wielkopostne z Archibial Media

Dzień 1
Dzień 2
Dzień 3
Dzień 4

Rekolekcje Wielkopostne CDF Salwatorianie

Historia przebaczonej krzywdy. Józef Egipski i jego rodzina

"Oto biedak zawołał, a Pan go usłyszał, i wybawił ze wszystkich ucisków"

(Ps 34, 7)

Wspólnota Kairos zaprasza na transmisję spotkania

POGOTOWIA DUCHOWEGO ON LINE

Transmisja odbędzie się poprzez stronę www.izydor.tv;lub /Izydortv

w czwartek 2 kwietnia
w godz. 19.00-21.00.

Przez całe spotkanie będzie trwała Adoracja Najświętszego Sakramentu. Zachęcamy byście w waszych domach trwali z nami na modlitwie.

Od teraz i w trakcje trwania transmisji można wysłać SMS na numery 665 650 407; 609 740 214 podając intencję modlitwy.
Prowadzący spotkanie będzie modlił się w przesłanych przez was intencjach

Informacje szegółowe
Opis

„Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie,
godne podziwu są Twoje dzieła”.

PS 139, 14

Wierzymy, że jako kobieta zostałaś CUDownie stworzona. Stanowimy nierozerwalną jedność: Ciała, Umysłu i Duszy. Jeśli pragniesz odnaleźć w sobie skarb – prawdziwe piękno i swoją wartość w Bogu, żyć świadomie pełnią jako kobieta,odkryć dary złożone w Twoim sercu, a także zadbać o zewnętrzne piękno to zapisz się już dziś i weź udział w konferencji!

CUDOWNA z Białostocką Szkołą Nowej Ewangelizacji chcą zaprosić Cię na konferencję „CUDOWNIE stworzona”, podczas której będziemy odkrywać swoją kobiecość z Boskiej perspektywy.

Odkryj w sobie prawdziwe piękno, którego źródłem jest Bóg.
Zapraszamy wszystkie zainteresowane kobiety.
Nie ma ograniczeń wiekowych. Każdy moment w życiu jest dobry na zmianę

PLAN SPOTKANIA KONFERENCJI pt. \"CUDOWNIE stworzona\"

9.00-10.00 rejestracja uczestniczek
10.00-10.15 rozpoczęcie spotkania, sprawy organizacyjne + modlitwa na rozpoczęcie spotkania
10.15-11.15 Konferencja I
11.15-11.45 przerwa
11.45-12.45 Konferencja II
12.45-13.45 Msza Święta
13.45-15.15 przerwa obiadowa
15.15-15.30 Koronka do Bożego Miłosierdzia
15.30-16.15 Konferencja III
16.15-16.30 Przerwa
16.30-17.30 Warsztaty
17.30-18.00 zakończenie

OSOBY GŁOSZĄCE:

ks. Kamil Dąbrowski,

Joanna Sidz,

TERMIN: sobota, 21 marca

MIEJSCE: WARSZAWA, Centrum Okopowaul, ul. Okopowa 55, 01-043 Warszawa

KOSZT: 110 zł (w cenie m.in. obiad, przerwy kawowe), potwierdzeniem uczestnictwa jest wpłacenie całości lub zaliczki 50 zł na konto (pozostałą kwotę można uiścić w dniu rozpoczęcia konferencji w recepcji).

 

Rejestrując się podajesz dane niezbędne do realizacji konferencji.

  • Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych celem publikacji w mediach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci wizerunku na współnej fotografii i/lub transmisji w telewizji izydor.tv, w celu rozpowszechniania w mediach na następujących polach eksploatacji: (media społecznościowe, strona internetowa chcejezusa.pl, izydor.tv z ewentualnym zestawieniem z wizerunkami innych osób) przez CHCE w okresie 10 lat od udostępnienia, zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z zm.)Oświadczam, że zrzekam się dodatkowego wynagrodzenia z powyższego tytułu.

  • Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną przez CHRZEŚCIJAŃSKIE CENTRUM EWANGELIZACJI zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 12004z zm.)