Nasi przyjaciele
 Organizator:

Fundacja Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca

Niestety obecnie nic tu nie ma